http://spnis.poznan.pl/wp-content/uploads/2015/12/DSC_0184-2-300x200.jpg

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy „Ognik” Zapewnia pomoc 46 osobom z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną. Dom jest miejscem, w którym każdy może znaleźć miejsce odpowiednie do swoich możliwości i zainteresowań.

Terapię zajęciową prowadzimy w pracowni gospodarstwa domowego, technicznej, plastycznej, komputerowej, arteterapii, edukacyjno-terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej.


Zasady przyjęć

Zasady dotyczące przyjmowania uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy „Ognik”:

1. Na wstępie osoba zainteresowana udziałem w zajęciach ŚDS spotyka spotyka się z pracownikami Domu, którzy określają możliwość przyjęcia do ŚDS (czy są wolne miejsca i czy kandydat spełnia warunki formalne).

2. Po wstępnym zakwalifikowaniu, kandydat na uczestnika otrzymuje do wypełnienia formularze dotyczące stanu zdrowia "Opinia lekarza psychiatry/ neurologa" i "Opinia lekarza internisty" (druki można pobrać z naszej strony internetowej).
3. Druki opinii lekarskich o stanie zdrowia oraz wniosek o skierowanie do ŚDS i orzeczenie o niepełnosprawności (o ile kandydat takie posiada) składa się do ośrodka pomocy społecznej (MOPR) w miejscu zamieszkania. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpatruje wniosek i wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS.
5. Pierwsza decyzja kierująca do ŚDS jest wydawana na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jest to czas kiedy zespół wspierająco-aktywizujący ocenia możliwość zaproponowania pomocy i przygotowuje indywidualny program dla uczestnika.
6. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego dla uczestnika, OPS Dzielnicy Ochota wydaje decyzję kierującą do ŚDS na czas określony, niezbędny do realizacji tego planu.

Formularze i dokumenty