Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących

ul. Ognik 20 B

60-386 Poznań

Telefon:  61 868 84 00