HISTORIA

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących zostało utworzone przez rodziców dzieci z dysfunkcją narządu wzroku, którzy od 1986 roku działali w Kole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Osobowość prawną Stowarzyszenie uzyskało w 1996 roku i od tego czasu działa jako organizacja pozarządowa, a od 2005 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

CEL

Celem Stowarzyszenia są działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także sprzężoną (niepełnosprawność ruchowa, deficyty zmysłowe, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce). Szczególną uwagę Stowarzyszenie kieruje na realizację indywidualnych potrzeb podopiecznych oraz zapewnienie warunków niezbędnych do pełnego uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej.

DZIAŁANIA

Prowadzimy szeroko zakrojoną działalność integracyjną osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej organizujemy zajęcia dla ponad 80 osób z różnym stopniem niepełnosprawności.
Zapewniamy opiekę psychologiczną i socjalną oraz wspieramy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Warsztat Terapii Zajęciowej „Ognik”

Warsztat Terapii Zajęciowej „Ognik” jest placówką dziennego pobytu, czynną od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 – 15:00 , zapewniając kompleksową rehabilitację 40 osobom ze złożoną niepełnosprawnością.
Zajęcia odbywają się w 5-osobowych grupach pod opieka terapeutów i specjalistów.
W Warsztatach działa 8 pracowni terapeutycznych:
– Gospodarstwa domowego
– Rękodzieła artystycznego
– Arteterapii
– Komputerowa
– Ceramiczna
– Muzyczno-teatralna
– Stolarsko-wikliniarska
– Edukacyjno-terapeutyczna

Zadanie finansowane ze środków PFRON i Urzędu Miasta Poznania

Środowiskowy Dom Samopomocy „Ognik”

Środowiskowy Dom Samopomocy to miejsce integracji i wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nasz dom mieści się w willi przy ulicy Marcelińskiej 58 na Starym Grunwaldzie w Poznaniu, jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Uczestnicy ŚDS codziennie korzystają z pomocy specjalistów: pedagoga, psychologa, rehabilitanta, opiekuna medycznego, opiekuna osoby niepełnosprawnej, instruktora terapii zajęciowej. Oferta zajęć jest różnorodna i dostosowana do potrzeb, możliwości oraz zainteresowań uczestników. W ofercie m.in.:
– trening umiejętności samoobsługowych
– warsztaty umiejętności społecznych i radzenia sobie ze stresem
– zajęcia praktyczne (gotowanie, porządkowanie, drobne naprawy, majsterkowanie, wyjścia na zakupy, pielęgnowanie ogrodu, obsługa komputera)
– zajęcia artystyczne (muzyka, taniec, malarstwo, rękodzieło)
– zajęcia terapeutyczne (stymulacja bazalna, stymulacja polisensoryczna, terapia zaburzeń mowy i AAC, trening funkcji poznawczych, terapia zaburzeń zachowania, integracja sensoryczna)
– zajęcia sportowe i rekreacyjne (wycieczki, gry zespołowe, hipoterapia, wyjścia do kina, kawiarni itp.)

Ośrodek nie posiada barier architektonicznych.

Zadanie zlecone przez Urząd Miasta Poznania finansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego

Wesprzyj nas

Podaruj 1%

JEŚLI JESTEŚ:

  • podatnikiem rozliczającym się ryczałtem – wypełniasz PIT 28,
  • przedsiębiorca – wypełniasz PIT 36,
  • przedsiębiorcą-liniowcem – wypełniasz PIT 36L,
  • pracownikiem lub emerytem – wypełniasz PIT 37,
  • osobą, która sprzedała papiery wartościowe – wypełniasz PIT 38,
  • osobą, która sprzedała nieruchomość – wypełniasz PIT 39

Możesz przekazać 1% swojego podatku dla podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących.

Wystarczy w odpowiednim miejscu zeznania podatkowego wpisać nr KRS 0000016394 naszego Stowarzyszenia.

Wpłać darowiznę

Zachęcamy do regularnego wspierania działalności  Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących.


Dzięki temu każdego dnia możemy zmieniać życie osób niepełnosprawnych!

Konto bankowe: 
Santander Bank Polska SA  75 1090 1359 0000 0000 3501 9995

Sprawozdania finansowe Stowarzyszenia dostępne są pod adresem: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ po wpisaniu numeru KRS Jednostki.

 

DZIĘKUJEMY!!!

Skontaktuj się z nami

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących

Warsztat Terapii Zajęciowej „Ognik”
tel. 61 868 84 00
FB – WTZ “OGNIK”
Poprzedni fanpage FB – WTZ “OGNIK”

Środowiskowy Dom Samopomocy „Ognik”
tel. 61 865 40 44
FB – ŚDS “OGNIK”

ul. Ognik 20B
61 – 386 Poznań
spnis@o2.pl

Skip to content